KLIENTSTKÁ SEKCE

logo

Vyžadujeme nejen po všech ostatních profesionalitu, dodržování standardů a principů etického chování, a proto se snažíme neustále pracovat na sobě tak, abychom vám byli schopni poskytovat profesionální služby a byli pro vás silným a spolehlivým partnerem.

Etický Kodex

Hlavním důvodem, který nás vedl k vytvoření etického kodexu, byla potřeba jasně stanovit principy a pravidla etického jednání našich zaměstnanců, ať již navenek společnosti, ale i vůči sobě navzájem. K dalším důvodům patřila potřeba zakotvit důležité zásady profesionálního postupu, posílit profesní identitu a odpovědnost zaměstnanců a nastavit normy sloužící k hodnocení osob. Dodržování principů etického chování činí poté práci v naší společnosti  příjemnější, a tím i produktivnější. Usnadňuje nám  i získání a udržení kvalitních zaměstnanců, kteří bývají vůči dodržování etických norem ze strany naší společnosti citlivější.
 

Pojištění

Naše společnost je pojištěna u pojišťovny Kooperativa ve vztahu na námi poskytované činnosti do výše 25 000 000 Kč
 

Certifikace

Z důvodu zjednodušení a zprůhlednění procesů vytvářejících hodnotu pro naše obchodní partnery jsme zavedli normy, díky kterým jsme schopni rychlých změn a inovací. Zakomponovali jsme díky nim řadu osobních dovedností a kompetencí do řízení naší společnosti. Vždy se snažíme poskytovat našim obchodním partnerům osvědčení kvality námi poskytovaných služeb a snažíme se splňovat i ty nejnáročnější očekávání v souladu s příslušnými požadavky právních předpisů. Díky tomu jsme vždy schopni poskytovat služby ve stálé kvalitě tak, jak byla dohodnuta a stanovena s našimi obchodními partnery.
 

 

ikonyA