KLIENTSTKÁ SEKCE

logo

Naše společnost zabezpečuje celkovou správu nemovitostí, majetku a energií pro různorodou oblast veřejných a soukromých obchodních a výrobních sektorů. Pracujeme s různorodými podnikatelskými subjekty v mnoha odvětvích, kterým posléze dodáváme široký rozsah služeb, které můžete získat na jednom místě.

Etický Kodex

Hlavním důvodem, který nás vedl k vytvoření etického kodexu, byla potřeba jasně stanovit principy a pravidla etického jednání našich zaměstnanců, ať již navenek společnosti, ale i vůči sobě navzájem. K dalším důvodům patřila potřeba zakotvit důležité zásady profesionálního postupu, posílit profesní identitu a odpovědnost zaměstnanců a nastavit normy sloužící k hodnocení osob. Dodržování principů etického chování činí poté práci v naší společnosti  příjemnější, a tím i produktivnější. Usnadňuje nám  i získání a udržení kvalitních zaměstnanců, kteří bývají vůči dodržování etických norem ze strany naší společnosti citlivější.
 

Pojištění

Naše společnost je pojištěna u pojišťovny Kooperativa ve vztahu na námi poskytované činnosti do výše 25 000 000 Kč
 

Certifikace

Z důvodu zjednodušení a zprůhlednění procesů vytvářejících hodnotu pro naše obchodní partnery jsme zavedli normy, díky kterým jsme schopni rychlých změn a inovací. Zakomponovali jsme díky nim řadu osobních dovedností a kompetencí do řízení naší společnosti. Vždy se snažíme poskytovat našim obchodním partnerům osvědčení kvality námi poskytovaných služeb a snažíme se splňovat i ty nejnáročnější očekávání v souladu s příslušnými požadavky právních předpisů. Díky tomu jsme vždy schopni poskytovat služby ve stálé kvalitě tak, jak byla dohodnuta a stanovena s našimi obchodními partnery.
 

 

ico1a

ico2a

ico3a

Zajišťujeme komplexní facility management již
na 86 místech v ČR

mapa

 • v současnosti pro vás pracuje více než
  280 našich zaměstnanců
  a externích spolupracovníků

 

 • zajišťujeme technickou správu, bezpečnost
  a úklidové služby na více než 240 000 m2

 

 • v rámci ČR disponujeme 10 vlastními
  pohotovostními týmy, které jsou
  připraveny okamžitě řešit servis 24/365
  a požadavky našich obchodních partnerů

ikonyA