KLIENTSTKÁ SEKCE

logo

Usilujeme o nalezení, motivování, řádné zaškolení a neustálou práci s nejlepšími talenty v oboru. Všichni jsme lidé, nic více a nic méně. Proto si naši zaměstnanci zaslouží nejvyšší podporu, kterou jim lze nabídnout. Precizně školený a kvalifikovaný zaměstnanec je hlavním pilířem a vizitkou nejen naší společnosti, ale i našich obchodních partnerů.

Dokážeme Vám naslouchat

HR oddělení společnosti

Primárním cílem našeho personálního oddělení je zajistit stabilní prostředí pro všechny naše zaměstnance, v němž mají možnost a chuť na sobě neustále pracovat, a je myšleno i na jejich potřeby. Díky stabilní personální situaci v rámci společnosti máme nejen možnost efektivně rozvíjet kvalifikaci našich zaměstnanců, ale můžeme s jejich pomocí pracovat i na zvyšování standardu poskytovaných služeb našim obchodním partnerům. Management oddělení HR se této problematice věnuje řadu let a získal zkušenosti nejen prací v rámci tuzemských společností, ale i díky spolupráci s řadou nadnárodních korporací.

lidé

Vybavení a uniformy

Jelikož naši zaměstnanci na každém z projektů reprezentují nejen naši společnost, ale i vás, naše obchodní partnery, věnujeme zvýšenou pozornost jejich vzhledu. Čistota a upravenost našich zaměstnanců je základem. Disponujeme širokou škálou vybavení a ústroje, o jejichž konečné podobě pro váš projekt jsme připraveni jednat tak, abychom naplnili vaše představy a požadavky.

Školení zaměstnanců

Již od nástupu do zaměstnání se naše personální oddělení snaží nejen o aktivní zapojení každého do celé řady vzdělávacích programů, ale i o aktivitu našich samotných zaměstnanců. Námi realizovaná školení jsou již jen důsledkem jejich fungující schopnosti učit se a pracovat na sobě, v čemž se snažíme být v maximální možné míře nápomocni. Dalšími způsoby jsou učení se přímo z konkrétních zkušeností, od kolegů, od jiných firem, studium knih atd. Vše vede k jedinému cíli: dělat věci lépe / jinak než konkurence. V dnešní době je jedinou možnou konkurenční výhodou, kterou firma muže získat, schopnost učit se rychleji, než konkurence.

Zaměstnanecké výhody

V rámci naší společnosti je pro nás prioritou věnovat se vždy aktuálním potřebám každého z našich zaměstnanců. Jsme si vědomi, že vybudování důvěry mezi naší společností a každým ze zaměstnanců je dlouhodobou záležitostí a naší odměnou je poté loajální přístup našich zaměstnanců nejen k nám, ale opět i k našim obchodním partnerům. Díky nim je naše společnost silná a stabilní. Proto personální oddělení průběžně připravuje celou řadu zaměstnaneckých programů, které mají všichni naši zaměstnanci, ale i externí spolupracovníci možnost využívat.

Kariéra

Díky pozvolné expanzi naší společnosti do všech odvětví facility managementu v rámci celé ČR neustále posilujeme náš team o nové kolegy. Jsme vždy potěšeni zájmem o spolupráci s naší společností a personální oddělení se pečlivě věnuje náboru každého z nových zaměstnanců. Aktuální volná pracovní místa naleznete...zde

 

ikonyA