KLIENTSTKÁ SEKCE

logo

ETICKÝ KODEX SPOLEČNOSI BULLIT

etický kodex, lidé

 1   Všichni naši zaměstanci jsou trestně bezúhonní a mají patřičnou odbornou zůsobilost pro jimi vykonávané činnosti.

 2  Při naší práci dbáme vždy na dodržování zákonů ČR a jednáme a řídíme se standardy naší společnosti, případně standardy našich obchodních partnerů.

 3   Při naší práci se vždy snažíme maximálně reprezentovat nejen naši společnost, ale i naše obchodní partnery.

 4  Naše politické názory nikdy nezasahují a neovlivňují plnění našich pracovních povinností pro naše obchodní partnery.

 5   Jak v rámci společnosti, tak při spolupráci se zaměstanci našich obchodních partnerů spolu jednáme vždy korektně, zdvořile a vstřícně.

 6   Vždy jednáme tak, aby nebylo poškozeno jak dobré jméno naší společnosti, tak našich obchodních partnerů.

 7   Vždy dodržujeme mlčenlivost týkající se nejen interních záležitostí společnosti, ale i záležitostí našich obchodních partnerů.

 8   Vždy dbáme na ustrojenost a vzhled, jelikož reprezentujeme nejen naši společnost, ale zejména naše obchodní partnery.

 9   Při řešení jakýchkoli mimořádných událostí či konfliktních situací jednáme s rozvahou, profesionálně a snažíme se situaci řešit kultivovaně.

10  Po přijetí jakéhokoli požadavku či řešení nám svěřeného úkolu se tomuto věnujeme v maximální možné míře až do doby jeho 100% splnění.

ikonyA